Pregàries malalts

(menú en construcció)

Us ofereixo Senyor el dolors del cos,
amb bon humor y sense lamentar-me