Goigs de la Mare de Déu de Núria

Goigs 1

Ja que en tan freda muntanya
per nosaltres vol estar:
la Mare de Déu de Núria
anem tots a visitar.

Una muntanya escarpada
mig any coberta de neu,
volgué prendre per estada
la Mare del Fill de Déu.
Des d’allí favors envia
a qui els hi sap demanar.

La Mare de Déu de Núria
anem tots a visitar.

Desitjós de dar-li glòria
el devotíssim sant Gil,
una imatge per memòria
fabricà bella i gentil,
per tal que els devots en ella
la vinguessin a honorar.

La Mare de Déu de Núria
anem tots a visitar.

Ja que per sa gran clemència
nostres vots vol escoltar,
la Mare de Déu de Núria
anem tots a visitar.